PrivaZorg West-Brabant/Tholen

Zorg vanuit het hart...

Privazorg West-Brabant/Tholen is een persoonlijk, warm, kleinschalig steunpunt van de landelijk AWBZ-toegelaten thuiszorginstelling.

 

Wij zijn gestart in 2001 en zijn een erkend leerbedrijf. De zorg wordt verleend door zelfstandige zorgverleners. PrivaZorg West-Brabant/Tholen werkt samen met zo´n 100 huishoudelijke verzorgenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Wij leveren alle vormen van zorg, afgestemd en rekening houdend met uw wensen en persoonlijke levenssfeer.

 

Wij zoeken, na een intakegesprek waarin u uw wensen kenbaar kunt maken, voor u een passende zorgverlener. U kunt ook aan een team zorgverleners voorgesteld worden, afhankelijk van de aard en de omvang van uw hulpvraag.

 

Wij zijn een kleinschalig, klantgericht kantoor met korte communicatielijnen en werken vanuit de visie dat iedereen recht heeft op een persoonlijke benadering. Wij leveren zorg aan een ieder die om wat voor reden dan ook zorg nodig heeft, ongeacht levensovertuiging, afkomst en/of geaardheid.

 

Wij werken vraaggestuurd; u heeft een zorgvraag en wij zoeken een oplossing. Wat betreft de financiering van uw zorgvraag zijn er diverse mogelijkheden: a AWBZ-zorg in natura, PersoonsGebondenBudget en/of particuliere zorg. Bij AWBZ-zorg en PGB betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt bij de AWBZ-zorg achteraf aan u gefactureerd. Bij een PGB wordt de eigen bijdrage van tevoren van uw budget afgetrokken. De kosten voor particuliere zorg zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Kijkt u rustig verder op deze website als u wat meer wilt weten over thuiszorg.

 

PrivaZorg West Brabant/Tholen

Oude Moerstraatsebaan 37

4614 RN Bergen op Zoom

 

telefoon:   0164 – 25 75 27
fax:   0164 – 23 46 06
email:   info@privazorgwbt.nl